Photography   Webdesign   World of Warcraft   Project   Films

                         

Digitální čítač
Zdroj 230 AC na 12V DC
Kontrola dobíjení alternátoru
Kontrolka otočné nápravy (Zetor)


Moje PC sestava
Kmotr - Mario Puzzo (Čtenářský deník)
Zabezpečení objektu (Ročníkový projekt)
Zpobrazovací prvky a monitory (Maturitní otázka)
Součást 1, CAD (Technické kreslení)
Součást 2, CAD (Technické kreslení)

Elektrotechnická měření
Měření odporů lineárních rezistorů
Měření voltampérové charakteristiky Zenerových diod
Měření vnitřního odporu galvanických článků
Měření impedancí a jejich složek
Měření vlastní a vzájemné indukčnosti cívek